fbpx

Miljö CSR

Vi jobbar med Hållbar Utveckling på Gigasense –
Corporate Social Responsibility, CSR

Gigasense har integrerat sociala, miljömässiga, etiska, konsument- och mänskliga rättigheter i vår affärsstrategi och verksamhet. Gigasense följer de lagar och regler som påverkar oss. Genom upprepad dialog med våra olika intressenter, tillsammans med analys av styrkor och svagheter, sammanställer Gigasense en grund för de viktigaste sakerna. Detta är ett pågående arbete med kontinuerlig uppföljning som involverar alla anställda på Gigasense.

Vad vi gör idag

 • Nästan 100% av våra gods är klimatkompenserade.
 • Vi främjar mångfald och jämställdhet tillsammans med goda arbetsförhållanden för våra anställda.
 • Ersatt farliga kemikalier med säkrare, miljövänliga alternativ.
 • Sortering och återvinning av elektroniskt, metall- och kemiskt avfall.
 • Pappersåtervinning.
 • Vi övervakar våra elektroniska komponenter för att upptäcka och ersätta alla kända spår av konfliktmineraler.
 • Vi köper främst från svenska och europeiska leverantörer med goda arbetsförhållanden.
 • Vid konstruktionen av en ny produkt tar vi hänsyn till att göra produkter utan konfliktmaterial och välja det mest miljövänliga materialet, komponenterna och produktionsmetoderna.

Kortsiktiga mål

 • Byta ut plastförpackningsmaterial för mer hållbara alternativ.
 • Återvinner kartonger från leverantörstransporter genom att återanvända dem som förpackningsmaterial.
 • Sortering och återvinning av det mesta av det dagliga avfallet, t.ex. plast och kartong.
 • Presentera koldioxidavtryck från frakt på offert och orderbekräftelse.
 • Medellångsiktiga mål
 • Anslut vårt kvalitetsstyrningssystem (ISO 9001) till ISO 14001 –
 • Miljöledningssystem.

Långsiktiga mål

 • Livscykelanalys (LCA) på våra produkter för att utvärdera deras miljöpåverkan.
 • Erbjuda alternativ för våra kunder för att kunna återanvända våra produkter när slut.

Gigasense och FN:s Globala Mål

Delmål 9: Hållbar industri
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Vad Gigasense gör:

Gigasense produkter är byggda för lång hållbarhet och bidrar därmed till maximerad användning, vilket leder till minskat avfall. Vi arbetar också ständigt med att utveckla och förbättra våra produkter.

Delmål 12: Hållbar konsumtion och produktion:

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Vad Gigasense gör:

 • Vår produkttillverkning producerar liten mängd avfall.
 • Vi köper främst in våra råvaror från svenska och europeiska företag vilket minskar miljöpåverkan och ser till att de vi köper av har goda arbetsförhållanden.
 • Vi återanvänder emballage.
 • Vi sortera våra restprodukter och avfall.
 • Våra frakter är klimatkompenserade.

Delmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Vad Gigasense gör:

 • Har bra anställningsvillkor
 • Ställer krav på leverantörer
 • Etisk produktion