Om oss

Historia

Gigasense AB bildades år 1951 som PIAB. Företaget marknadsförde då sina produkter under PIABs varumärke, inklusive den berömda PIAB dynamometern. År 2008 bytte företaget namn från PIAB Sverige AB till Gigasense AB och Gigasense anti- kollisionsskyd introducerades. År 2012 förvärvade Gigasense företaget Friborg Test Technology AB (grundat 1980), år 2013 var Friborg Test Technology helt sammanslagna med Gigasense.

Långsiktiga ägaren

Mannerheim Invest är ett investmentbolag som agerar som en långsiktig och dedikerad ägare. De fokuserar på företag inom energi- och teknologisektorn samt kontroll- och mätningssystem. Alla företag i Mannerheim Invest är kända för sin tillväxt, expertis och entreprenörsanda. Mannerheim Invest använder sitt omfattande kontaktnätverk för att aktivt stödja Gigasense, ge erfarenhet, affärsmannaskap och kompetens.

Arbete

Gigasense verkar över hela världen genom noggrant utvalda lokala distributörer inom affärsområdet Kraftmätning och kransäkerhet. Verksamheten fokuserar på att utveckla högkvalitativa produkter för kraftmätning, överlastskydd och anti-kollision, bulktransporter och linjekonstruktion. Gällande Friborg. Vi producerar och marknadsför utrustning för IEC testning inom elektrisk säkerhet, material testning och IP klassifiering för testning av laboratorier globalt. Gigasense huvudkontor, produktions- och serviceavdelning har sitt säte på Stationsvägen 16 i Åkersberga, som ligger cirka 30 km nordost om Stockholm.

Vår vision

Världsledande säkerhet.

Vårt uppdrag

 • Säkerhetslösningar utvecklas alltid för framtiden.
 • Att vara i framkanten gällande säkerhetsbestämmelser.
 • Inga olyckor eller driftstopp där Gigasense produkter används.

Vårt mål

Med precision, kvalitet och service konstruerar, producerar och distribuerar vi underhållsfria, högkvalitativa produkter på vår marknad.

Ledning

Marie Samuelsson, VD

Vi jobbar med Hållbar Utveckling på Gigasense –
Corporate Social Responsibility, CSR

Gigasense har integrerat sociala, miljömässiga, etiska, konsument- och mänskliga rättigheter i vår affärsstrategi och verksamhet. Gigasense följer de lagar och regler som påverkar oss. Genom upprepad dialog med våra olika intressenter, tillsammans med analys av styrkor och svagheter, sammanställer Gigasense en grund för de viktigaste sakerna. Detta är ett pågående arbete med kontinuerlig uppföljning som involverar alla anställda på Gigasense.

Vad vi gör idag

 • Nästan 100% av våra gods är klimatkompenserade.
 • Vi främjar mångfald och jämställdhet tillsammans med goda arbetsförhållanden för våra anställda.
 • Ersatt farliga kemikalier med säkrare, miljövänliga alternativ.
 • Sortering och återvinning av elektroniskt, metall- och kemiskt avfall.
 • Pappersåtervinning.
 • Vi övervakar våra elektroniska komponenter för att upptäcka och ersätta alla kända spår av konfliktmineraler.
 • Vi köper främst från svenska och europeiska leverantörer med goda arbetsförhållanden.
 • Vid konstruktionen av en ny produkt tar vi hänsyn till att göra produkter utan konfliktmaterial och välja det mest miljövänliga materialet, komponenterna och produktionsmetoderna.

Kortsiktiga mål

 • Byta ut plastförpackningsmaterial för mer hållbara alternativ.
 • Återvinner kartonger från leverantörstransporter genom att återanvända dem som förpackningsmaterial.
 • Sortering och återvinning av det mesta av det dagliga avfallet, t.ex. plast och kartong.
 • Presentera koldioxidavtryck från frakt på offert och orderbekräftelse.
 • Medellångsiktiga mål
 • Anslut vårt kvalitetsstyrningssystem (ISO 9001) till ISO 14001 –
 • Miljöledningssystem.

Långsiktiga mål

 • Livscykelanalys (LCA) på våra produkter för att utvärdera deras miljöpåverkan.
 • Erbjuda alternativ för våra kunder för att kunna återanvända våra produkter när slut.