fbpx

Gruvarbete

Vid transport av bulkvaror som grus, sand, kol, etc, använder man ofta s k bandtransportörer. För att bandtransportören skall arbeta väl krävs att spänningen i transportbanden anpassas till mängden gods som transporteras, samt till de variationer som kan förekomma.

Utan fortlöpande justering av bandspänningen fungerar transportören dåligt och utrustning slits hårt. Våra instrument kan användas för kontroll av och styrning av spänningen i transportbanden. Korrekt spänning ökar driftsäkerheten och behovet av service minskas.

Dynamometer

Gigasense Dynamometer är utmärkt för mätning och kontroll av spänningskrafter och vikt, där noggrannhet, tillförlitlighet och säkerhet krävs under alla förhållanden.

Läs mer

Lastceller

Gigasense Sweden AB har ett brett utbud av olika lastceller och tillbehör för många olika applikationer.

Läs mer

LKVE

LKVE är en elektronisk kraftgivare och levereras för kapacitet upp till 16 ton metriska i en enda del av lyftrepet. Den kan monteras på en vajer med en diameter upp till 44 mm.

Läs mer

LKVX Överlastskydd

LKVX överlastskydd är konstruerat för användning i potentiellt explosiva miljöer. Det är enkelt att installera utan att störa kranen.

Läs mer

Våra säkerhetsprodukter för gruvdrift