fbpx

Kransäkerhet

En ökad medvetenhet om det verkliga värdet av bra arbetsmiljö har lett till ökade krav på säkra lyftutrustningar. Idag är en lyftutrustning ofta en integrerad del i en mycket kostnadskrävande tillverkningsprocess där skador, på människor och utrustning, kan försämra ekonomin och konkurrensläge.

Ett av Gigasense specialområden är att leverera utrustning för lastindikering och skydd mot överlaster som kan uppkomma vid lyftarbeten. Av sådan mätningsutrustning krävs att de skall vara praktisk, pålitlig, ändamålsenliga, noggrann och säkra.

CSM

Gigasense CSM Crane Safety Monitor är ett överlastskydd. Konstruerad för din säkerhet och bästa livscykelekonomi och för att undvika oplanerat produktionsstopp.

Läs mer

GIGASENSE® antikollisionssystem

GIGASENSE® är ett antikollisionssystem för spårbundna kranar (EOT) eller liknande utrustning i tuff industriell miljö.

Läs mer

LKVE

LKVE är en elektronisk kraftgivare och levereras för kapacitet upp till 16 ton metriska i en enda del av lyftrepet

Läs mer

AMU sensor

AMU-sensorn är ett tillägg till överlastskyddet med mätning av linans vinkel eller så kan den användas för att mäta vinkeln på jibben. AMU-sensorn styr antingen vinkeln och kraften samtidigt, eller så styr den enbart vinkeln separat i en lyftande enhet.

Läs mer

Automatiska Säkerhetskroken

Gigasense Automatiska Säkerhetskrok har automatisk påkrokning– spärrning– avkrokning. Olycksfallsrisker elimineras. Inget klättrande, inga klämskador. Ingen i riskzonen under farliga moment.

Läs mer

Axelgivare SLC

Gigasense Axelgivare SLC är ett bra alternativ som kraftgivare då t ex en kran skall förses med överlastskydd och/eller lastindikering.

Läs mer

Våra kransäkerhetsprodukter