fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

9: 302C elektronisk enhet

Gigasense 9: 302C elektronisk enhet för överlastskydd med tre gränsvärden och kraftgivarsignal mV-signal eller 4-20 mA, den kompakta 9: 302C elektroniska enheten är ditt perfekta val för att skydda en lyftanordning mot överbelastning. Anslut helt enkelt 9: 302C till en lastcell / kraftgivare.

9:302C är ett överlastskydd för kranar med ett lyft. Överlastskydd 9:302C använder en kraftgivare med utsignal på 0‐2 mV/V eller 4-20mA.

Gigasense 9:302C funktion

9:302C är ett överlastskydd för kranar med ett lyft. Överlastskydd 9:302C använder en kraftgivare med utsignal på 0‐2 mV/V eller 4-20mA.

För att uppfylla gällande krav i europeisk standard, ska en redundant kraftgivare användas. Systemet uppfyller kraven för prestandanivå C, kategori 2, enligt standard SS‐EN ISO 13849‐1, med redundant kraftgivare. Systemet kan även arbeta med en 1‐kanalig kraftgivare (icke redundant kraftgivare) där reglerna tillåter det. Vi rekommenderar att alltid använda en redundant givare med överlastskydd 9:302C.

9:302C har två relän, ett OTE relä och en analog 4-20mA signal output:

Relä 1
Gränsvärde 1 används normalt för varning för 110% av nominell last, eller för slaklina

Relä 2
Gränsvärde 2 används normalt för varning för 120-125% av kranens nominella lastkapacitet. Gränsvärde 2 har två inställningar: Gränsvärde 2A och 2B. För Gränsvärde 2A kan man på ett enkelt sätt välja om man vill ha en fördröjning i gränsvärdet för överlast. Gränsvärde 2B har ingen fördröjning och används oftast för ett växlingsvärde över Gränsvärde 2A. Växlingsvärde 2B kallas ibland nödlägesgräns, eftersom den genast avbryter alla kranrörelser, och värdet sätts oftast tilol 120-125% av nominell lastkapacitet.

Relay OTE (Output Test Equipment)

Reläutgång OTE, ska anslutas till kranens styrsystem. I händelse av systemfel i 9:302C, stoppar reläutgång OTE kranen och ger ett felmeddelande till operatören. Felorsak måste undersökas och åtgärdas innan drift återupptas. 4 – 20 mA Den analoga utgången 4-20 mA kan användas för lastindikering till ditt eget system eller en stordisplay från Gigasense. Inbyggd Display LCD, 2 rader med var 16 alfanumeriska tecken. Teckenhöjden är 5 mm. Displayen är belyst för att vara lättläst.

Inställningar
Enkel inställning av gränslägen med hjälp av 4 knappar på panelen. Ingen laptop eller speciellt verktyg krävs. Inställningarna görs normalt på fabrik.

Säkerhet
9:302C Elektronisk enhet är själv-kontrollerande. En felfunktion i en lastcell eller kabel indikeras som överlast. På så sätt underrättas operatören att en komponent i överlastsystemet är ur funktion.