fbpx

AMU-sensor

AMU-sensorn är ett tillägg till överlastskyddet med mätning av linans vinkel eller så kan den användas för att mäta vinkeln på jibben. AMU-sensorn styr antingen vinkeln och kraften samtidigt, eller så styr den enbart vinkeln separat i en lyftande enhet. Med Gigasense AMU-sensor kan man förlänga livslängden på linorna och där med spara pengar. Denna utmärkta apparat ökar säkerheten samt sparar och skyddar linorna. AMU-sensorn är ett tillval som bara fungerar tillsammans med CSM 8:7xx

Funktion

AMU-sensorn mäter linans eller jibbens vinkel. Vinklarna bearbetas i CSM 8: 7xx. Brytvärden för olika vinklar och / eller i kombination med kraften kan ställas in i gränsinställningsmenyn. Kompensationskurvor för kombinerad styrning av vinkel och mätning av kraft, vilka påverkar brottvärdena (anges normalt för att styra värdet för överbelastningen). CSM 8:7xx kompenserar en ökad vinkel i en viss riktning eller på jibben genom att ändra brottvärdet.

AMU-sensorn drivs med 24VDC från CSM 8: 7xx och returnerar vinkeldata över ett CAN- bussgränssnitt. AMU är en slavenhet för CSM 8: 7xx i den meningen att all parameterisering sker i CSM 8: 7xx. Om CAN-bussen avbryts mellan CSM 8: 7xx och AMU-sensorn sätter CSM de tilldelade gränserna i larmtillstånd. Flera AMU-sensorer kan anslutas till samma CSM 8: 7xx och styras via inställningen av nodnummer på CAN bussgränssnittet.

System för att förhindra sneddrag med traverskranar, hur vinkelgivaren kalibreras (video på engelska)

Side pull protection system for OET cranes - calibration of the angle sensor