fbpx

Axelgivare SLC

Gigasense Axelgivare SLC är ett bra alternativ som kraftgivare då t ex en kran skall förses med överlastskydd och/eller lastindikering. Axelgivaren ersätter befintlig axel i brythjulet eller i annan del av konstruktionen. Givaren kan monteras nära lasten, vilket gör att felkällorna reduceras till minimum. Både Axelgivaren och givarförstärkaren är konstruerade för att under lång tid tåla aggressiva miljöer.

Gigasense Axelgivare SLC är en kraftgivare (lastcell) utformad som en axel. Axelgivare är försedd med med fyra (ibland två) brunnar där töjningsgivarna är limmade. Dessa känner töjningen i materialet. Denna uppkommer som en följd av skjuvkrafterna i övergången mellan lastens angrepp och stöden. Töjningsgivarna placering nära axelcentrum gör att de påverkas minimalt av böj påkänningarna i axeln.

Givarna är kopplade i fullbrygga och ska matas med en konstant spänning (10 V), t ex från Gigasense givarförstärkare LCA. Från givarbryggan erhålls en utsignal (mV/V) som är proportionell mot kraften. Signalen görs om i givarförstärkaren LCA till en svårstörd strömsignal (4-20mA).

Givarförstärkaren bör monteras i nära anslutning till axelgivaren. Axelgivaren kan skräddarsys med avseenden dimensioner och kapacitet inom mycket vida gränser.

Fakta

Axelgivaren kan skräddarsys efter kundens önskan

Storlek:
Kan tillverkas från diameter 20 mm och uppåt.

Överbelastning:
Kan tillfälligt överbelastas med 100% utan att påverka noggrannheten.

Temperaturområde:
-20 C till +70 C.

Skyddsklass:
Trycktätt överensstämmer med IP 67 enligt IEC 529.