fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

GIGASENSE® antikollisionssystem

Viktig information om GII-system 2023 – 06 »

Viktig åtgärd krävs på GII-system 2022 – 10 »

GIGASENSE® är ett antikollisionssystem för spårbundna kranar (EOT) eller liknande utrustning i tuff industriell miljö. GIGASENSE-antikollisionssystem är enkelt att installera, robust, underhållsfritt och har inbyggda självdiagnostiska funktioner för att övervaka systemet. Mikrovågstekniken gör den särskilt lämplig för stålverk, hamnar och liknande miljöer.

Funktion

För att skydda två kranar: en kran använder en A-enhet och en kran använder en B-enhet. A- och B- enheterna består av en aktiv antenn och en reläbox. Antennen skickar en mikrovågssignal till den motsatta enheten. Med hjälp av SFCW -radartekniken (kontinuerlig våg med stegad frekvens) beräknas avstånd och relativ hastighet. För att skydda en kran från en vägg eller banände: en transponderenhet utan reläbox kan användas tillsammans med en fullständig A- eller B-enhet på kranen. Utgångsreläerna växlar vid de förvalda larmgränserna för att minska hastigheten och stoppa kranens rörelse. Inställning och avläsning av parametrar utförs enkelt via en display och tryckknappar i reläboxen.

Reläboxen består av tre reläer:

Relä 1 = Varning (hastighetsreducering) eller blinkande ljus.
Relä 2 = Stoppar kranens rörelse.
Relä 3 = Larm för fel/oidentifierat föremål.

En analog utgång, 4-20mA finns tillgänglig för t.ex. fjärrmonitor.

Säkerhet & Miljö

Undviker kranolyckor och skyddar egendom, produktion. Utformad för att fungera i de tuffaste förhållandena såsom i stålverk, hamnar, gruvor osv. Felsäker drift tack vare funktionsövervakning, både i antennboxen och reläboxen. Signalen är mycket svår att störa, A- och B-enheterna använder olika frekvenser, olika polarisering av mikrovågorna och en ”fingeravtrycks” radar reflektion. Funktionen har en backupmottagare vid strömavbrott. Antikollisionssystemet störs inte av regn, damm-/metallpartiklar, dimma eller solljus.

Ekonomi

Reducerar kranreparationer, driftstopp och kostnader.
Enkelt och lätt att installera.
Underhållsfri.

Fakta

Larmgränsernas område
Från 2 m upp till 40 m (varierar mellan olika länder p.g.a E.I.R.P-begränsningar).

Hastighetsområde
0,05 – 3 eller 5 m/s relativ hastighet mellan två kranar i rörelse, beroende på frekvens.

Relativ Hastighetskompensering
Larmgränserna kan kompenseras från (20 -1500 %) för olika hastigheter

Reläutgångar
Tre potentialfria reläkontakter (250 VAC / 8A).

Temperaturintervall
-25°C till +70°C.

Matningsspänning
24 VDC (alternativa spänningar finns tillgängliga som tillval). Transponderenhet 12 VDC..

Sändarfrekvens
9,9 – 10,6 GHz (landsspecifikt).

Vikt/Dimensioner
System inkl. emballage (Enhet A + Enhet B): 13,5 kg / 510x510x290 mm.

 


 

Viktig åtgärd krävs på GII-system 2022 – 10

Alla berörda kunder har fått ett e-postmeddelande med detaljerad information om uppgraderingar som krävs efter att vi upptäckte problem på GII mikrovågsbaserade Gigasense Antikollisionssystem.

Eftersom merparten av vår försäljning sker via distributörer tycker vi att det är viktigt att ha denna information på vår hemsida, särskilt för våra slutanvändare.Tester har visat att olika frekvenser i kombination med programvaruversioner ger en maximal relativ hastighet som systemet kan nå för att fungera säkert mellan den spårbundna utrustningen, oftast EOT Electrical Overhead Travelling-kranar. Följ tabellen nedan för att se vad den högsta tillåtna relativa hastigheten är för ditt system. Hastigheten får inte överskridas.

Gör följande:

1) Kontrollera din GII-frekvens på din orderbekräftelse eller på sidan av antennboxen och hitta din frekvens i tabellen nedan.

2) Kontrollera programvaruversionen i reläboxens display, programvaran kan ses i displayen när reläboxen startas om eller när menyn inte har rörts på länge.  Mer information finns i kapitlet ”Menystruktur” i användarmanualen. Hitta programvaruversionen i tabellen nedan.

3) Med den aktuella frekvensen och den installerade programvaran kan du se den högsta tillåtna relativa hastigheten för ditt GII-system i tabellen nedan.  Om kranarnas relativa hastighet är högre än vad tabellen tillåter måste programvaran uppdateras.  Du får uppgraderingssatsen gratis om du inte redan har fått den..

4) För alla GII-system, oavsett frekvens och mjukvaruversion måste du ställa in hastighetskompensation Spd1 & Spd2 till minst 10% i reläboxen. Följ instruktionerna i kapitlet ”Menystruktur” i användarmanualen för att ändra inställningen för hastighetskompensering.

Frekvens / konfiguration Programversion Max relativ hastighet*
9.47 GHz A23, A24, A25, A28, A34 3m/s
9.47 GHz B03 & B04 1m/s
9.9GHz (Frankrike) A23, A24, A34, B12, B13 3m/s
9.9GHz (Frankrike) B04 1m/s
9.9GHz (Ryssland) B11, B12 3m/s
9.91GHz B11, B12, B13 3m/s
10.475GHz (Finland) A28, A34 3m/s
10.475GHz (Finland) B04 1m/s
10.54GHz A22, A23, A24, A25, A28, A34 5m/s
10.54GHz A21 4m/s
10.54GHz B03 & B04 1m/s
* Relativ hastighet är den hastighet som två rörliga kranar har i förhållande till varandra.

Om den högsta tillåtna relativa hastigheten överskrids och/eller att hastighetskompensationen Spd1 & Spd2 inte är inställd på minst 10%, finns det en risk att kranarna inte stannar vid de inställda larmgränserna, Limit1 & Limit2.

Kontakta support@gigasense.se eller via telefon +46 8 540 839 00 (be om support) om du har frågor.

Vi har öppet måndag – torsdag 8.00 till 16:30, fredagar 8.00 till 15.00.

Viktig åtgärd krävs på GII-system (PDF)


Viktig information angående alla GII Antikollisionssystem som används på EU-marknaden – din omedelbara åtgärd krävs 2023 – 06

Alla berörda kunder kommer också att få ett e-postmeddelande med denna information och nödvändiga åtgärder.

Du kommer att få en leverans av etiketter som ska fästas på reläboxarna på GII och i användarmanualen.

Åtgärd som krävs:

  1. Fäst en varningsetikett på reläboxen, instruktioner kommer att levereras med etiketterna.
  2. Fäst en varningsetikett i användarmanualen, instruktioner kommer att levereras med etiketterna.

Etiketterna innehåller följande information:

Viktigt! GII är inte avsedd att skydda människor. Användaren av GII ansvarar för att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder i miljöer där rådande förhållanden innebär risk för människors säkerhet eller hälsa. Användning av GII i syfte att skydda människors säkerhet eller hälsa kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Varför detta bör göras:

GII är inte certifierat som ett funktionssäkert system enligt Maskindirektivet.

Som Gigasense-distributör är du skyldig att se till att alla slutanvändare får informationen i detta brev omedelbart.

Bekräfta via e-post till engineering@gigasense.se att du har fått denna information.

Bekräfta via e-post till engineering@gigasense.se när du har meddelat alla dina slutkunder.

VD Marie Samuelsson finns tillgänglig när som helst om du har frågor.

Kontaktinformation:

VD: Marie Samuelsson, Ph. +46 8 540 839 04, Mobil +46 72 744 3904, E-mail marie.samuelsson@gigasense.se

Viktig information om GII-system (PDF)