fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

LKV

LKVn är avsedd att användas som överlastskydd eller slaklinebrytare i lyft anordningar och tillverkas för krafter upp till 16 000 kg i enkel linpart och för max 44 mm lindiameter.

Funktion

LKVn monteras på stillastående linpart. Linan styrs i en liten vinkel mellan de 2 hjulen och spännbacken. Vid belastning strävar linan efter att räta ut sig. Detta ger en kraft på spännbacken, som överförs direkt till dragstången. När inställt brytvärde uppnås, påverkar dragstången en mikrobrytare, som ger en slut-/bryt-funktion. Fjäderpaketet i lastcellen är förspänt så att någon rörelse av dragstången inte förekommer förrän ca 25% av max brytvärde återstår.

Säkerhet

Överlastskyddet varken påverkar eller ingår i kran- eller riggkonstruktionen. Plombering med lås förhindrar obehörig ändring av inställt brytvärde. Även efter en tids användning på ny lina, behåller LKVn inställt brytvärde, trots de förändringar som normalt sker av linans diameter. Eftersom LKVn är helt trycktät påverkar damm, smuts och fukt inte dess funktion. Därför fryser den heller inte ihop vid användning utomhus. Det kraft upptagande fjäderpaketet består av specialtillverkade brickfjädrar som är så dimensionerande att de inte utmattas. Brickfjädrarna kan inte överbelastas.

Kontaktfunktion

Mikrobrytaren har en växlande kontaktfunktion. När LKVn används som överlastskydd bör alltid brytande kontaktfunktion användas. Mikrobrytaren har självrensande, guldpläterande silverkontrakter, vilket gör den lämplig även för inkoppling vid låga effekter (under 10V och /eller 60mA). Differensen mellan kontakt vid stigande och fallande belastning är 5-8%, beroende på inställt brytvärde. Denna hysteres är något mindre vid lägre och något större vid högre belastningar. För att kontakter och kontaktorer inte skall ”klappra” om lasten kommer i gungning, kan ett relä, som fördröjer återinkopplingen av lyft rörelsen, läggas in.

Installation

LKVn levereras vanligtvis med ett fabriksinställt brytvärde, vilket eliminerar tidskrävande och dyra installationer.

1. Montera LKVn direkt på stillastående lina intill den fasta linpartens infästning eller intill ett
utjämningshjul. Linan behöver inte ens avlastas.
2. Ställ in brytvärdet med den fasta nyckeln. (LKVn kan även levereras med inställt brytvärde.)
Kontrollera brytvärdet med summer eller liknande.
3. Anslut LKVn elektriskt, exempelvis i serie med manövern för lyft eller toppgränsbrytaren.
4. Provbelasta för kontroll och eventuella efterjustering.
5. Plombera inställt värde med bygeln och hänglåset

Fakta

Repeterbarhet ± 1,5% av max. nominell kapacitet för LKV

Installation
Direkt på vajern på några minuter, med 2 bultar och 1 kabel, nära ankarpunkten eller en utjämningsskiva.

skyddsklass
Förinställt från fabrik, överensstämmer med IP 67 enligt IEC 529.

Kapacitet
LKV: s klarar från 40 till 16 000 kg (90 – 35000 lb.) i 8 olika kapaciteter och upp till 44 mm (1 3/4 tum) rep diameter.

Kan tillfälligt överbelastas med 100% utan att påverka noggrannheten.

Behöver inte justeras när vajern byts.

Mer än 12 000 LKV-överlastskydd är i drift över hela världen.

Underhållsfri!

Vänligen informera om Safe Working Load (SWL), av kranen, antal fall och rep diameter plus brytvärde vid beställning.