fbpx

LKVE

LKVE är en elektronisk kraftgivare och levereras för kapacitet upp till 16 ton metriska i en enda del av lyftrepet. Den kan monteras på en vajer med en diameter upp till 44 mm. Tillsammans med en CSM eller elektronisk enhet, är LKVE väl lämpad som överlastskydd och/eller slaklinebrytare på lyftutrustning. LKVE kan användas för överlastskydd/lastindikering och /eller summering av eller flera lyft.

Funktion

Gigasense elektroniska överlastskyddssystem består av en kraftgivare med givarförstärkare och en elektronikenhet. Kraftgivaren LKVE monteras på stillastående linpart. Linan styrs i en liten vinkel mellan de två hjulen och spännbacken. Vid belastning strävar linan efter att rätta ut sig. Detta ger en kraft som överförs till lastcellen. Lastcellens foliegivare matas med en konstant spänning från givarförstärkaren. I retur kommer en signal som är proportionell till kraften på lastcellen. Signalen förstärks och omvandlas till en strömsignal, 4-20mA. Den starka signalen gör att avståndet mellan kraftgivare och elektronikenhet kan vara upp till 500 m.

Säkerhet

Överlastskyddet varken påverkar eller ingår i kranens konstruktion. Tack vare spännbackens konstruktion påverkas inte mätvärdet av de förändringar i linans diameter som uppkommer efter en tids användning. Tillsammans med Gigasense´s elektronik är LKVE skyddad mot felkoppling och indikerar överlast för alla kombinationer av kabelbrott och/eller kortslutningar som kan uppkomma på grund av att kabeln skadas. Lastcellen tål en mekanisk överbelastning på 100% av nominell last utan att mätnoggranheten förändras.

Mätsignal

LKVE ger en definierad utsignal på 4-20mA, som är svårstörd. Den starka signalen klarar serieresistenser på upp till 250 ohm och kabeln kan alltså skarvas utan särskilda krav på skarvdon eller kabellängd. Den oskärmade kabeln, 4 x 1,5mm², överför såväl matningsspänning till givarförstärkare och lastcell som mätsignal till elektronikenhet.

Fakta

Kapacitet:
LKVE levereras för kapacitet upp till 16 ton.

Rep diameter:
Upp till 44 mm.

Installation:
LKVE installeras direkt på vajern på några minuter.

Överlast noggranhet:
LKVE kan tillfälligt överbelastas med 100% utan att påverka noggrannheten.

Repeterbarhet:
LKVE har en repeterbarhet på 0,1 – 1,5% Linjär avvikelse: 0 – 4,5% på grund av egenskaperna hos vajern.

Skyddsklass:
LKVE är trycktät, överensstämmer med IP67 enligt IEC529.