fbpx
Sök
Stäng denna sökruta.

LKVX överlastskydd

LKVX överlastskydd är konstruerat för användning i potentiellt explosiva miljöer. Det är enkelt att installera utan att störa kranen. Mycket väl lämpad för traverskranar, containerhanteringsutrustning och transporter där operatörerna kanske inte vet när de har en överlast.

Funktion

LKVX monteras på stillastående linpart. Linan styrs i en liten vinkel mellan de 2 hjulen och spännbacken. Vid belastning strävar linan efter att räta ut sig. Detta ger en kraft på spännbacken, som överförs direkt till dragstången. När inställt brytvärde uppnås, påverkar dragstången en mikrobrytare, som ger en slut-/bryt-funktion. Fjäderpaketet i lastcellen är förspänt så att någon rörelse av dragstången inte förekommer förrän ca 25% av max brytvärde återstår.

Skydd mot korrosion

LKVX är helt trycktätt. Varje instrument testas under tryck. LKVX överensstämmer helt med den internationella skyddsspecifikationsklassen IP 67 enligt IEC 60529. Externt är den zinkbelagd och gulkromerad. Hjullagren är tätade med O-ringar och smörjs med fett. Om LKVX ska användas i en mycket korrosiv miljö kan det vara polyester lackerade.

Säkerhet

Överlastskyddet varken påverkar eller ingår i kran- eller riggkonstruktionen. Plombering med lås förhindrar obehörig ändring av inställt brytvärde. Även efter en tids användning på ny lina, behåller LKVX inställt brytvärde, trots de förändringar som normalt sker av linans diameter. Eftersom LKVX är helt trycktät påverkar damm, smuts och fukt inte dess funktion. Därför fryser den heller inte ihop vid användning utomhus. Det kraft upptagande fjäderpaketet består av specialtillverkade brickfjädrar som är så dimensionerande att de inte utmattas. Brickfjädrarna kan inte överbelastas.

Kontaktfunktion

Mikrobrytaren har en växlande kontaktfunktion. När LKVX används som överlastskydd bör alltid brytande kontaktfunktion användas. Mikrobrytaren har självrensande, guldpläterande silverkontrakter, vilket gör den lämplig även för inkoppling vid låga effekter. Differensen mellan kontakt vid stigande och fallande belastning är 5-8%, beroende på inställt brytvärde. Denna hysteres är något mindre vid lägre och något större vid högre belastningar. För att kontakter och kontaktorer inte skall ”klappra” om lasten kommer i gungning, kan ett relä, som fördröjer återinkopplingen av lyft rörelsen, läggas in.

Installation

LKVX levereras vanligtvis med ett fabriksinställt brytvärde, vilket eliminerar tidskrävande och dyra installationer.

1. Montera LKVX direkt på stillastående lina intill den fasta linpartens infästning eller intill ett
utjämningshjul. Linan behöver inte ens avlastas.
2. Ställ in brytvärdet med den fasta nyckeln. (LKVX kan även levereras med inställt brytvärde.)
Kontrollera brytvärdet med summer eller liknande.
3. Anslut LKVX elektriskt, exempelvis i serie med manövern för lyft eller toppgränsbrytaren.
4. Provbelasta för kontroll och eventuella efterjustering.
5. Plombera inställt värde med bygeln och hänglåset