fbpx

LTM Lastkollektivräknare

LTM är en elektronisk kontrollenhet som används för att mäta lastkollektivtid för ett eller flera lyft på kranar. Om en äldre eller redan använd kran är utrustad med en LTM-enhet kan kranens redan använda lasttimmar läggas till LTM-enheten.

De kontinuerliga lasttimmarna mäts av LTM-enheten. Dessutom indikerar LTM kranens serviceintervall. En larmutgång ger dig en indikation när det är dags för service. Serviceintervalllarmet kan enkelt återställas av kranföraren. Dessa återställningar är kodskyddade för din säkerhet.

Load Time Measurment Unit