fbpx

RTM – STAGLINEMÄTARE

RTM Staglinemätare är mycket enkel och praktisk att använda. Lyft den i handtaget och sätt den på linan som skall mätas. Skruva fast den på linan med hjälp av spännbacken i mitten. Linan höjs då i en bestämd vinkel och den resulterande kraft som uppstår mäts i lastcellen. Signalen från lastcellen behandlas i elektroniken och visas på displayen i den gradering som förinställts. RTM kan graderas i ton, kN eller lbs

Användningsområde

RTM är utvecklad för att enkelt och noggrant mäta dragkrafter i stillastående linor, t. ex. för master och torn eller andra stagade konstruktioner. RTM är också lämplig för kontroll av bärlinor till strömlinan inom järnvägen. RTM kan användas vid mätning av krafter upp till 20 ton och för max. 38 mm lindiameter. Med mikroprocessorn kan RTM kalibreras för upp till 10 olika linor/lintyper. Kraften i den lina som valts visas direkt på displayen. Inga kalibreringstabeller behövs. När vi har kalibrerat mot en specifikt lina uppnås normalt en noggrannhet på 0,5-2% av nominell kapacitet.

Säkerhet

RTM är ett användarvänligt, noggrant instrument för enkel och praktisk kontroll av förspända fast inspända linor. Instrumentets konstruktion tillåter att det temporärt kan överbelastas 100% över den nominella kapaciteten utan att mätnoggrannheten påverkas. Härdade yttre linstöd och härdad spänback innebär lång livslängd mot slitage och långa serviceintervaller. RTM levereras i en robust och praktisk transportlåda (780 x 400 x 170mm), vilken även lämpar sig som förvaringslåda av instrument.

Fakta

Kontrollenhet: Mikroprocessor

Kalibrering: Gigasense staglinemätare kan kalibreras för upp till 10 olika rep. RTM stör inte själva installationen.

Noggrannhet: 2-6% av max. nominell kapacitet, beroende på linkonstruktion

Arbetstemperatur: -20 till +60 grader Celsius.

Överlast noggrannhet: Gigasense staglinemätare tål tillfälligt 100% överlast utan att försämra noggrannheten.

Skyddsklass: Trycktät, överensstämmer med IP 65 enligt IEC 529

Vikt: 6,2 kg.

Axelrem för rörlighet och ett plywoodfodral för transport.