fbpx

Stordisplay

Stordisplay är utvecklad för krävande industriella applikationer, både inomhus och utomhus. LED- siffrorna ger ett utmärkt och mycket starkt ljus med mycket god sikt över långa sträckor.

Displaykonstruktionen är gjord för avläsningar från alla vinklar. Om du har damm, partiklar, regn, dimma eller dimma i din bransch, kommer Gigasense Stordisplay fortfarande att ge dig säkra avläsningar eftersom ljuset är mycket starkt. Skyddsklassen är IP 65. Inställning görs från fabrik. Oavsett om du önskar ett komplett system med kraftgivare, elektriskt eller mekaniskt överlastskydd eller bara en lösning med kontinuerlig visning av exakt belastning eller nyttolast, vi tillhandahåller allt från Gigasense och tar ansvar för hela systemet. Gigasense Stordisplay är mycket uppskattad inom tung industri såsom stålverk, öppen gruvdrift och kranar utanför metallindustrin och containerhamnar.